Tin nội bộ
  • DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

    Ngày 31/12/2013, Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) đã nhận được quyết định từ văn phòng công nhận chất lượng là phòng thí nghiệm mang số hiệu VILAS 448 với nhiều danh mục phép thử được công nhận.

  • ĐÀO TẠO GMP THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

    Trong 2 ngày 19 và 20/12/2013, Trung tâm chứng nhận chất lượng AsiaCert - Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) thuộc Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) đã tổ chức khóa đào tạo "GMP Thực phẩm chức năng".

  • Quyết định đổi tên Trung tâm Kiểm Nghiệm

    Ngày 04/11/2013, Trung tâm Kiểm nghiệm và Hợp chuẩn trực thuộc Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) đã chính thức được đổi tên thành Trung tâm Kiểm nghiệm (Quality Control Center) theo quyết định số 20/2013/QĐ-VIDS.HC của Viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng.

Tin chuyên ngành